UŽSIENIO KALBŲ IR TECHNOLOGIJŲ BP PRISTATYMAI

Kviečiame dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamuose nuotoliniuose susitikimuose, kurių metų bus pristatomos atnaujinamų technologijų bei užsienio kalbų bendrųjų programų (BP) projektai.

  • Gruodžio 2 d. 16 val. – užsienio kalbų (I ir II užsienio kalbos) BP projektų pristatymas. Nuotoliniame renginyje bus aptariami užsienio kalbų ugdymo turinio pokyčiai vidurinio ugdymo pakopoje, pristatomi mokinių pasiekimai orientuojantis į kalbos mokėjimo lygius pagal BEKM, apžvelgiamas I ir II užsienio kalbų mokymosi turinys (renginio programa; susitikimo nuoroda).
  • Gruodžio 10 d. 14 val.nuotolinė apskritojo stalo diskusija inžinerinių technologijų programos viduriniame ugdyme turinio ir vertinimo klausimais. Iki gruodžio 8 dienos galite pateikti rūpimus klausimus ir pasiūlymus dėl inžinerinio ugdymo technologijų programos turinio el. paštu egle.vaivadiene@nsa.smm.lt . Registracija į renginį >>>>

Su BP projektais galite susipažinti švietimo portale Emokykla.lt.

Iki gruodžio 15 d. galima teikti siūlymus paskelbtiems projektams el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.