2012 – 2015 metais įgyvendinti ugdymo turinio atnaujinimo projektai:

Aktualūs tyrimai:

Pasirengimas:

 • ugdymo turinio atnaujinimo gairės ir jų parengimas;

 • viešųjų konsultacijų vykdymas;

 • bendrųjų programų rengimo grupių sudarymas;

Bendrųjų programų atnaujinimas:

 • bendrųjų programų atnaujinimo įgyvendinimas;

 • bendrųjų programų išbandymas;

 • bendrųjų programų skaitmenizavimas;

Ugdymo organizavimo ir išteklių peržiūra:

 • ugdymo organizavimo modelių kūrimas;

Vertinimo sistemos kaita:

 • Kaupiamojo vertinimo diegimas;

 • Bendrųjų kompetencijų vertinimo modelio sukūrimas ir išbandymas;

 • Elektroninės mokinių testavimo sistemos sukūrimas;

 • Individualios mokinio pažangos vertinimo metodikos ir instrumentų parengimas.

Mokytojų kompetencijų tobulinimas:

 • mokytojų kompetencijų poreikio tyrimas;

Mokyklų vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas.