KOORDINATORIAI

Socialinis ugdymas ir istorija – Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė (nijole.gryboviene@nsa.smm.lt)

Pilietiškumo pagrindai – Mindaugas Briedis (mindaugas.briedis@nsa.smm.lt)

Geografija, ekonomika ir verslumas – Šarūnas Gerulaitis (sarunas.gerulaitis@nsa.smm.lt)


(OneNote formatas >>>>)

(OneNote formatas >>>>)

(OneNote formatas >>>>)

(OneNote formatas >>>>)

(OneNote formatas >>>>)


SENESNĖS VERSIJOS: