KOORDINATORIAI

Socialinis ugdymas ir istorija – Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė

Pilietiškumo pagrindai – Mindaugas Briedis

Geografija, ekonomika ir verslumas – Šarūnas Gerulaitis