KOORDINATORIAI

Lietuvių kalba ir literatūra (1-4 kl.) – Marija Bareikienė

Lietuvių kalba ir literatūra (5-10 kl.) – dr. Zita Nauckūnaitė

Lietuvių gestų kalba – Daiva Binkienė

Tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra(baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) – Danuta Szejnicka

Užsienio kalba (pirmoji) – Violeta Valiuškevičienė

Užsienio kalba (antroji) – Danguolė Povilaitienė