KOORDINATORIAI

Lietuvių kalba ir literatūra (1-4 kl.) – Marija Bareikienė (marijona.bareikiene@nsa.smm.lt)

Lietuvių kalba ir literatūra (5-10 kl.) – dr. Zita Nauckūnaitė (zita.nauckunaite@nsa.smm.lt)

Lietuvių gestų kalba – Daiva Binkienė (daiva.binkiene@nsa.smm.lt)

Tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra(baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) – Danuta Szejnicka (danuta.szejnicka@nsa.smm.lt)

Užsienio kalba (pirmoji) – Violeta Valiuškevičienė (violeta.valiuskeviciene@nsa.smm.lt)

Užsienio kalba (antroji) – Danguolė Povilaitienė (danguole.povilaitiene@nsa.smm.lt)

(OneNote formatas >>>>)

(OneNote formatas >>>>)

(OneNote formatas >>>>)

(OneNote formatas >>>>)

(OneNote formatas >>>>)

(OneNote formatas >>>>)


SENESNĖS VERSIJOS: