TĘSIAMI BP PROJEKTŲ PRISTATYMAI

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Artimiausi planuojami renginiai – balandžio 2829 d.  

Susitikimų metu bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai:  kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.  

Nuorodos į renginius bei jų programos: 

  • Balandžio 28 d. 16:00 val. Gamtamokslinio ugdymo BP projektų pristatymas (bendroji dalis) (nuoroda >>>>, programa >>>>, transliacija NŠA „Facebook“ paskyroje >>>>). 
    • 17:00 val. Fizikos BP pristatymas (nuoroda >>>>).
    • 17:00 val. Chemijos BP pristatymas (nuoroda >>>>).
    • 17:00 val. Biologijos BP pristatymas (nuoroda >>>>).

  • Balandžio 29 d. 15:00 val. Pradinio ugdymo turinio (socialinio ugdymo, gamtamokslinio ugdymo, technologijų ugdymo sričių atnaujinimo pristatymas (nuoroda >>>> programa >>>>). 
  • Balandžio 29 d. 16:00 val. Lietuvių kalbos ir literatūros (nuoroda >>>> programa >>>>). 

Visų pristatymų įrašus bei medžiagą rasite čia.

Taip pat kviečiame teikti savo pasiūlymus bei pastebėjimus dabartinėms bendrųjų programų projektų versijoms. Pasiūlymus galite teikti iki gegužės 15 d. el. pašto adresu mokykla2030@nsa.smm.lt


Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo