2021-02-11 Fizinio ugdymo (1 – 4kl.) programos pristatymas >>>>

2021-01-15 Socialinio emocinio, sveikatos ir žmogaus saugos BP projektų pristatymas >>>>

2021-01-04 Fizinio ugdymo BP projekto pagrindiniam ugdymui pristatymas >>>>

2020-12-14 „Literatūrinis ugdymas mokykloje: kokie kūriniai ugdys mūsų vaikų kultūrinį sąmoningumą?“ >>>>

2020-10-28 Konsultacija dėl šokio bendrosios programos atnaujinimo >>>>

2020 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. informacinės vaizdo konferencijos >>>>

2020 liepos mėn. BP atnaujintojų tarpiniai pristatymai >>>>

2020-05-26 Susitikimas su dalykų asociacijų atstovais >>>>