2021 M. RUGPJŪČIO-RUGSĖJO MĖN. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJŲ PRISTATYMAI >>>>


2021-03-31 PROGRAMŲ PROJEKTŲ VERSIJŲ PRISTATYMAI:

 • Technologijų BP projekto pristatymas >>>>
 • Pradinio ugdymo BP projektų pristatymai >>>>
 • Lietuvių kalbos ir literatūros BP projektų pristatymas >>>>
 • Gamtamokslinio ugdymo BP projektų pristatymai >>>>
 • Tautinių mažumų gimtųjų kalbų BP projektų pristatymas >>>>
 • Informatikos BP projekto pristatymas >>>>
 • Meninio ugdymo BP projektų pristatymas >>>>
 • Dorinio ugdymo BP projektų pristatymas >>>>
 • Matematikos BP projekto pristatymas >>>>
 • Užsienio kalbų BP projektų pristatymas >>>>
 • Istorijos ir pilietiškumo BP projektų pristatymas >>>>
 • Lietuvių gestų kalbos BP projekto pristatymas >>>>
 • Geografijos BP projekto pristatymas >>>>
 • Sveikatos ir fizinio ugdymo BP projektų pristatymas >>>>


KITI PRISTATYMAI, VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS:

2021-06-10/11 ATNAUJINAMŲ GAMTAMOKSLINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ INTEGRALUS ĮGYVENDINIMAS >>>>

2021-02-11 Fizinio ugdymo (1 – 4kl.) programos pristatymas >>>>

2021-01-15 Socialinio emocinio, sveikatos ir žmogaus saugos BP projektų pristatymas >>>>

2021-01-04 Fizinio ugdymo BP projekto pagrindiniam ugdymui pristatymas >>>>

2020-12-14 „Literatūrinis ugdymas mokykloje: kokie kūriniai ugdys mūsų vaikų kultūrinį sąmoningumą?“ >>>>

2020-10-28 Konsultacija dėl šokio bendrosios programos atnaujinimo >>>>

2020 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. informacinės vaizdo konferencijos >>>>

2020 liepos mėn. BP atnaujintojų tarpiniai pristatymai >>>>

2020-05-26 Susitikimas su dalykų asociacijų atstovais >>>>