BP PROJEKTŲ PRISTATYMAI GEGUŽĖS MĖNESĮ

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Pristatome gegužės mėnesį planuojamų pristatymų grafiką:  TEMA DATA, LAIKAS PRISIJUNGIMO NUORODA PRISTAYTYMO PROGRAMA Tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir literatūros BP (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) Gegužės 3 d. 15:00 Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) BP Gegužės 4 […]

TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS: KAS KEISTŲSI BENDROSIOSE PROGRAMOSE?

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime kai kuriuos ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie TECHNOLOGIJŲ UGDYMĄ: Technologijų BP projektas paremtas dizaino proceso modeliu ir dizaino mąstymo principais.   Dizaino mąstymas vis labiau integruojamas į ugdymą, […]

„UTA: KAS VYKSTA?“. DISKUSIJA APIE LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BP

Balandžio 30 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija skirta Lietuvių kalbos ir literatūros Bendrosios programos (BP) projekto aptarimui.   Lietuvių kalbos ir literatūros programos atnaujintojai, nepriklausomi ekspertais bei organizacijų nariai aptars pačius aktualiausius programos projekto aspektus: programos koncepciją, […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (BALANDŽIO 20 – 27 D.)

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Jau įvyko Technologijų Bendrosios programos bei pradinio ugdymo bendrosios programos: lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo srities, meninio ugdymo srities) projektų pristatymai, jų įrašus ir medžiagą rasite čia. Kiti planuojami susitikimai vyks balandžio 28-29 d. Plačiau apie juos >>>>  Balandžio 30 d. 15:00 val. kviečiame visą švietimo […]

TĘSIAMI BP PROJEKTŲ PRISTATYMAI

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Artimiausi planuojami renginiai – balandžio 28–29 d.   Susitikimų metu bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai:  kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.   Nuorodos į renginius bei jų programos:  Balandžio 28 d. 16:00 val. Gamtamokslinio ugdymo BP projektų […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (BALANDŽIO 13 – 20 D.)

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Artimiausi renginiai – balandžio 20 d. (Technologijų bendroji programa) bei balandžio 22 d. (pradinio ugdymo bendrosios programos: lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo srities, meninio ugdymo srities). Plačiau >>>>  Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo […]

INFORMATIKOS UGDYMAS: KAS KEISTŲSI BENDROSIOSE PROGRAMOSE?

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime kai kuriuos ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie INFORMATIKOS UGDYMĄ. Pristatome Informatikos BP projektą papildžiusias naujas pasiekimų sritis: „Duomenų tyryba ir informacija“, siekiant duomenų prasmingo naudojimo.  Kasdien susiduriant su […]

PROGRAMŲ PROJEKTŲ PRISTATYMAI MOKYTOJAMS DALYKININKAMS

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Artimiausi renginiai – balandžio 20 d. (Technologijų bendroji programa) bei balandžio 22 d. (pradinio ugdymo bendrosios programos: lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo srities, meninio ugdymo srities).   Susitikimų metu bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai:  kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.   Nuorodos […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (BALANDŽIO 6 – 13 D.)

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime įvairius ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ >>>>  Kviečiame visų šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktorius ir pavaduotojus ugdymui į tęstinius susitikimus, skirtus šiuo metu vykstančiam Ugdymo turinio atnaujinimui (UTA). Pirmasis […]

Susitikimai su šalies mokyklų vadovais dėl UTA

Kviečiame visų šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktorius ir pavaduotojus ugdymui į tęstinius susitikimus, skirtus šiuo metu vykstančiam Ugdymo turinio atnaujinimui (UTA). Pirmasis susitikimas – jau balandžio 14 d. Renginių metu bus pristatomos UTA veiklos, aptarti nuveikti darbai, pristatomi planuojami procesai bei kiti svarbūs aspektai, kurie bus aktualūs direktoriams bei jų pavaduotojams. Balandžio 14 d. susitikimo […]