INFORMATIKOS UGDYMAS: KAS KEISTŲSI BENDROSIOSE PROGRAMOSE?

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime kai kuriuos ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie INFORMATIKOS UGDYMĄ. Pristatome Informatikos BP projektą papildžiusias naujas pasiekimų sritis: „Duomenų tyryba ir informacija“, siekiant duomenų prasmingo naudojimo.  Kasdien susiduriant su…

PROGRAMŲ PROJEKTŲ PRISTATYMAI MOKYTOJAMS DALYKININKAMS

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Artimiausi renginiai – balandžio 20 d. (Technologijų bendroji programa) bei balandžio 22 d. (pradinio ugdymo bendrosios programos: lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo srities, meninio ugdymo srities).   Susitikimų metu bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai:  kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.   Nuorodos…

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (BALANDŽIO 6 – 13 D.)

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime įvairius ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ >>>>  Kviečiame visų šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktorius ir pavaduotojus ugdymui į tęstinius susitikimus, skirtus šiuo metu vykstančiam Ugdymo turinio atnaujinimui (UTA). Pirmasis…

Susitikimai su šalies mokyklų vadovais dėl UTA

Kviečiame visų šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktorius ir pavaduotojus ugdymui į tęstinius susitikimus, skirtus šiuo metu vykstančiam Ugdymo turinio atnaujinimui (UTA). Pirmasis susitikimas – jau balandžio 14 d. Renginių metu bus pristatomos UTA veiklos, aptarti nuveikti darbai, pristatomi planuojami procesai bei kiti svarbūs aspektai, kurie bus aktualūs direktoriams bei jų pavaduotojams. Balandžio 14 d. susitikimo…

Gamtamokslinis ugdymas: kas keistųsi Bendrosiose programose?

Prieš savaitę Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime įvairius ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ:   8 klasėje bus nagrinėjamas radioaktyvumas − alfa, beta, gama spinduliavimas, jo savybės ir poveikis gyvajam organizmui, radioaktyvių spindulių…

Rekomendacijos atnaujinto turinio diegimui: kaip pasiruošti savivaldybių švietimo įstaigoms?

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ savivaldybių savanorių bei ekspertų grupė toliau darbuojasi ties sėkmingu savivaldybių ir mokyklų atnaujinto turinio įgyvendinimu bei pristato naujas rekomendacijas 3 skirtingoms savivaldybių švietimo institucijoms. Šįkart siekiant mokytojams padėti pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, parengti šie infografikai: Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų (BP) diegimui >>>> Atnaujintų bendrųjų programų diegimas: švietimo pagalbos įtaigų vaidmuo >>>> Kaip mokyklos vadovui…