Pradedami UTA mokymai savivaldybių atstovams

Nuo 2021 metų sausio mėnesio pradedami savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) savivaldybėse, savivaldybių švietimo centrų darbuotojų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento darbuotojų tęstiniai UTA informaciniai / mokomieji renginiai, vykstantys nuotoliniu būdu.

Renginių metu dalyviai bus supažindinti su UTA procesais, numatomais bei atliekamais darbais, taip pat su pagrindiniais kompetencijomis grįsto turinio atnaujinimo aspektais. Virtualioje erdvėje bus atsakyta į pateiktus klausimus, vyks diskusijos, bus atliekami praktiniai užsiėmimai, išklausomi siūlymai, kaip užtikrinti sėkmingą UTA diegimą. Planuojama, kad tokie renginiai vyks kartą per savaitę, tuo pačiu metu.

Sausio, vasario mėnesiai ir dalis kovo mėnesio bus skirtas kognityvinių kompetencijų raidos bei Vaiko raidos aprašams. Pirmasis susitikimas įvyko sausio 12 d., prie kurio prisijungė daugiau nei 400 dalyvių. Renginio metu pristatytas Bendrasis kompetencijų įvadas bei Kultūrinė kompetencija. Dienos temas pristatė viena iš kompetencijų aprašų rengėjų dr. Emilija Sakadolskienė.

Visų renginių įrašus bei pateiktą medžiagą galėsite rasti čia.

KAS YRA KOMPETENCIJOS IR KAIP JOS SUSIJUSIOS SU BP?

Kompetencijos – pasirengimas prasmingai veikti. Kompetencija neskaidoma, ji apima žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas. Siekiant ugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. Atnaujinamose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašus rengė nuo 2020 m. kovo mėnesio besidarbuojanti mokslininkų komanda, kuri šiuo metu konsultuoja ugdymo programų atnaujintojus bei kitas tikslines grupes, susijusias su atnaujinamu turiniu ir jo diegimu. Daugiau informacijos >>>>


Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo