PRIIMAMI PASIŪLYMAI DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ

Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektų.

Gruodžio 14 d. buvo paskelbtos atnaujintos programų versijos, visas jas rasite čia.

Visus pasiūlymus siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Primename, jog atnaujinant programas reguliariai vykdomos viešosios konsultacijos su tikslinėmis grupėmis bei socialiniais partneriais, taip pat ruošiamasi vidurinio ugdymo turinio atnaujinimui. 2021 – 2022 m. m. programos bus išbandomos mokyklose, o 2022 – 2023 m. m. – diegiamos.


Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo