UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA) 2020 METAIS: KAS PADARYTA

Kupinais iššūkių tapusiais 2020 metais, projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos bei procesai nesustojo, tad kartu su šalies bei užsienio švietimo ekspertais, mokytojais, mokslininkais, įvairiomis asociacijomis, savivaldybių atstovais bei kitais socialiniais partneriais, pavyko realizuoti planuotus darbus: Parengti Kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašas bei Vaiko raidos aprašas. Su jais […]

KAIP VEIKTI DIEGIANT ATNAUJINTAS PROGRAMAS KVIEČIA SUSIPAŽINTI NAUJAS INFOGRAFIKAS

2022 – 2023 mokslo metais planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose. Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas PASIRENGIMO POKYČIUI UGDYMO PROCESE žingsnių infografikas. Šie žingsniai svarbūs pokyčių laukiantiems mokytojams bei kitiems švietimo sistemos savivaldybėse dalyviams. Jame galėsite rasti patarimus, kaip atnaujintą ugdymo turinį […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GRUODŽIO 15 – 22 D.)

Paskelbtos naujos atnaujinamų pradinio bei pagrindinio ugdymo programų projektų versijos, jas rasite čia >>>>. Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų. Visus pasiūlymus siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt. Ieškomi du projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 1.1.1 veiklos „Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios medžiagos rengimas“ […]

PRIIMAMI PASIŪLYMAI DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ

Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektų. Gruodžio 14 d. buvo paskelbtos atnaujintos programų versijos, visas jas rasite čia. Visus pasiūlymus siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt. Primename, jog atnaujinant programas reguliariai vykdomos viešosios konsultacijos su tikslinėmis grupėmis bei socialiniais partneriais, taip pat […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GRUODŽIO 8 – 15 D.)

Gruodžio 14 d. paskelbtos naujos atnaujinamų pradinio bei pagrindinio ugdymo programų projektų versijos, jas rasite čia >>>>. Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų. Visus pasiūlymus siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt. Kviečiame susipažinti su 2020 m. spalio 29 – lapkričio 13 d. vykusio nuotolinių […]

SVARSTOMI GALIMI VIDURINIO UGDYMO PAKOPOS ĮGYVENDINIMO ATNAUJINIMO VARIANTAI

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai kartu su Nacionaline švietimo agentūra ruošiantis atnaujinti vidurinio ugdymo programas, peržiūrima ir vertinama vidurinio ugdymo pakopų sandara ir svarstomi galimi pakeitimai. 2020 m. spalio 29 – lapkričio 13 d. vyko nuotolinių susitikimų ciklas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertu dr. Phil Lambert, kuris konsultuoja programų rengėjus turinio atnaujinimo […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GRUODŽIO 1 – 8 D.)

Mokymuose „Informatikos turinio diegimas tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse“ tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams buvo pristatytas Informatikos pradinio ugdymo bendrosios programos projektas.  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai aptarė Socialinio, emocinio, sveikatos ir žmogaus saugos bendrosios programos projektą.  Tinklapyje EMOKYKLA.LT atnaujintų Bendrųjų programų projektus galite peržiūrėti ir skaitmeninės priemonės […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LAPKRIČIO 24 – GRUODŽIO 1 D.)

Lapkričio 25 d. įvyko renginys „Atnaujinto ugdymo turinio skaitmeninimo sprendimai: kas laukia ir kam ruoštis?“. Jo metu projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė susitiko su savivaldybių skaučių (Alytaus, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono ir Prienų rajono) atstovais aptarti, kaip savivaldybėms sėkmingai įdiegti skaitmeninį ugdymo […]