„Mokytojo TV interviu“: ugdymo turinio atnaujinimas

Deja, Lietuva negali pasigirti aukštais mokinių pasiekimais. Palyginti su kitomis valstybėmis, esama labai didelio atotrūkio tarp kaimo ir miesto mokinių pasiekimų. Be to, didėja poreikis ugdyti problemų sprendimo, darbo komandoje gebėjimus, vis svarbesnis tampa kūrybinis, kritinis ir analitinis mąstymas. Tam būtina atnaujinti ugdymo turinį.

Ugdymo turinys nuolat kinta, tobulėja. Jau kuris laikas įvairiais lygmenimis diskutuojama apie ugdymo turinio atnaujinimą, tačiau tik dabar jis įgauna pagreitį. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra parengusi siūlymus dėl bendrojo ugdymo konstrukto, taigi dabar prasideda diskusijos ne tik su švietimo bendruomene, bet ir su visa visuomene.

„Siekiame ugdymo turinio atnaujinimą paversti bendru visuomenės reikalu, nes mokomasi ne tik mokykloje,“ – teigia LR švietimo ir mokslo ministro patarėjas Arminas Varanauskas. – „Kuo daugiau žinos visuomenė, tuo mažesnis pasipriešinimas pokyčiams kils ir sulauksime daugiau pagalbos“. Pašnekovas tikisi, kad per kelerius metus visoms mokykloms pavyks patobulinti savo ugdymo praktiką.

Atnaujinti ugdymo turinį įkvepia ir kitų šalių, pasiekusių gerus tarptautinių pasiekimų tyrimų rezultatus, patirtys. Atsižvelgdami į jų sėkmę, galime ugdymą orientuoti į asmenybės ūgtį.

Marija Načaitė
IT skyriaus metodininkė