„Mokytojo TV interviu“: ugdymo turinio atnaujinimas

Deja, Lietuva negali pasigirti aukštais mokinių pasiekimais. Palyginti su kitomis valstybėmis, esama labai didelio atotrūkio tarp kaimo ir miesto mokinių pasiekimų. Be to, didėja poreikis ugdyti problemų sprendimo, darbo komandoje gebėjimus, vis svarbesnis tampa kūrybinis, kritinis ir analitinis mąstymas. Tam būtina atnaujinti ugdymo turinį. Ugdymo turinys nuolat kinta, tobulėja. Jau kuris laikas įvairiais lygmenimis diskutuojama […]