KAIP VEIKTI DIEGIANT ATNAUJINTAS PROGRAMAS KVIEČIA SUSIPAŽINTI NAUJAS INFOGRAFIKAS

2022 – 2023 mokslo metais planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose. Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas PASIRENGIMO POKYČIUI UGDYMO PROCESE žingsnių infografikas. Šie žingsniai svarbūs pokyčių laukiantiems mokytojams bei kitiems švietimo sistemos savivaldybėse dalyviams.

Jame galėsite rasti patarimus, kaip atnaujintą ugdymo turinį turėtų pasitikti savivaldybių švietimo skyriai, švietimo pagalbos įstaigos bei mokyklų vadovai.  

Infografike išskiriami Pasirengimo pokyčiui ugdymo procese etapai, kiekvieno etapo žingsniai bei galimi iššūkiai. Rekomendacijos, kaip veikti laukiant atnaujintų programų, formuluotos remiantis K. Levino Pokyčių valdymo modeliu (Change Management Model).

Infografiką parengė projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ savivaldybių savanorių bei ekspertų grupė, kuri nuo 2020 m. liepos mėnesio rengia rekomendacijas savivaldybėms ir mokykloms sėkmingam atnaujinto turinio įgyvendinimui.

Esant poreikiui, infografiką galite panaudoti lankstinukų spausdinimui.

Kylant klausimams dėl turinio atnaujinimo – kreipkitės elektroniniu paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo