SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (KOVO 9 – 16 D.)

  • Įvyko susitikimai su lenkų ir rusų kalbų specialistais, skirti aptarti Literatūrinio ir kultūrinio ugdymo koncepciją, pateiktą Tautinių mažumų gimtosios (lenkų) kalbos ir gimtosios (rusų) kalbos ir literatūros bendrosios programos projekte. 
  • Tęsiami tiksliniai susitikimai „Pasitarkime, kolega“. Šios savaitės susitikimų temos: kovo 17 d. „Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos BP įgyvendinimas ir santykis su Lietuvių kalbos ir literatūros BP“. Kovo 18 d. „Intelektinė nuosavybė. Trečias žingsnis: LR įstatymais apibrėžtas intelektinės nuosavybės turinys ir sąsajos su mokykliniu ugdymo turiniu“. Daugiau apie susitikimus >>>>  
  • Kovo 18 d. 15:00 val. organizuojamas informacinis renginys, kurio metu įstaigų, ruošiančių pedagogus, atstovams bus pristatyti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo ir diegimo darbai, esminiai Bendrųjų programų pokyčių aspektai, kryptys, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Daugiau apie renginį ir registraciją >>>> 
  • Metų pradžioje švietimo bendruomenė teikė pasiūlymus bei rekomendacijas dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektų. Programų atnaujintojai, peržvelgę pasiūlymus ir projektus, pateiks atnaujintas projektų versijas jau kovo 31 d. Su dabartiniais projektais susipažinkite skiltyje PROGRAMŲ PROJEKTAI.

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo