RENGINYS AUKTŠŲJŲ MOKYKLŲ ATSTOVAMS

Siekiant užtikrinti sėkmingą, kokybišką, bei sklandų Ugdymo turinio atnaujinimą bei diegimą, svarbus įvairių švietimo bei mokslo bendruomenės grupių supažindinimas su aktualiausiais procesais. Tarp tokių grupių – ir aukštosios mokyklos, rengiančios būsimuosius mokytojus. 

Todėl kovo 18 d. 15:00 val. organizuojamas informacinis renginys, kurio metu įstaigų, ruošiančių pedagogus, atstovams bus pristatyti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo ir diegimo darbai, esminiai Bendrųjų programų pokyčių aspektai, kryptys, aptartos bendradarbiavimo galimybės.  

Pedagoginių studijų atstovai kviečiame aktyviai įsitraukti, prisidėti prie ugdymo turinio atnaujinimo, peržiūrint studijų programų, savo dėstomų dalykų, modulių turinį, teikiant įžvalgas ir pasiūlymus dėl ugdymo turinio atnaujinimo. Tai pirmas toks renginys šiai tikslinei grupei, tačiau ateityje planuojama bendradarbiavimui skirtus renginius rengti periodiškai.  

Registraciją į renginį >>>> 

Kylant klausimams  – kreipkitės elektroniniu paštu rasa.snipiene@nsa.smm.lt.  

Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>> 


Finansuojama iš Europos socialinio fondo