SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (KOVO 2 D.)

  • Tęsiami tiksliniai susitikimai „Pasitarkime, kolega“. Šios savaitės susitikimų temos: Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymas ir žmogaus sauga (turinio konstruktai bei dermė), taip pat Fizinio ugdymo Bendrosios programos praktinis realizavimas. Daugiau apie susitikimus >>>>
  • Vasario 26 d. įvyko kasmėnesinė vaizdo konferencija „UTA: KAS VYKSTA?“, kurioje pristatytas kompetencijų ugdymas bendrosiose programose (gamtamokslinio ir technologinio ugdymo pavyzdžiai). Susitikimo įrašą ir medžiagą rasite čia.
  • Vasario 24 d. įvyko pirmasis nuotolinis susitikimas su UTA savivaldybių komandomis, kurioms pristatyti BP atnaujinimo procesai, veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ pagrindiniai tikslai bei planai. Susitikimo įrašas bei medžiaga >>>> 
  • Kovo 18 d. 15:00 val. organizuojamas informacinis renginys, kurio metu įstaigų, ruošiančių pedagogus, atstovams bus pristatyti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo ir diegimo darbai, esminiai Bendrųjų programų pokyčių aspektai, kryptys, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Daugiau apie renginį ir registraciją >>>> 

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo