SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (KOVO 2 – 9 D.)

  • Tęsiami tiksliniai susitikimai „Pasitarkime, kolega“. Šios savaitės susitikimų temos: kovo 9 d. „Kaip ugdyti mokinių aukštesnius pasiekimus ir mąstymo gebėjimus?“; kovo 10 d. „Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos bendrosios programos įgyvendinimas ir santykis su Dorinio ugdymo bendrąja programa“. Daugiau apie susitikimus >>>>  
  • Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams, turinio vertintojams ir leidyklų atstovams pristatytos bendrųjų programų atnaujinimo kryptys ir kompetencijomis grįstos programos atspindžiai vadovėliuose. Susitikimo medžiaga >>>> 
  • Kovo 18 d. 15:00 val. organizuojamas informacinis renginys, kurio metu įstaigų, ruošiančių pedagogus, atstovams bus pristatyti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo ir diegimo darbai, esminiai Bendrųjų programų pokyčių aspektai, kryptys, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Daugiau apie renginį ir registraciją >>>> 

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo