Susitikimas su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir užsienio kalbų mokytojų asociacijų atstovais

2020 m. vasario 25 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbų mokytojų asociacijų atstovų susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojais dėl Bendrųjų programų (toliau – BP) atnaujinimo.

Susitikime dalyvavo Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos, „Lituanistų sambūrio“, Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos atstovai. Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja Saulė Vingelienė susitikimo dalyviams pristatė ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas. Plačiau