Rimvydas Latvys (Kupiškio rajono informacinių technologijų metodinio būrelio pirmininkas)

Rimvydas Latvys
Kupiškio rajono informacinių technologijų metodinio būrelio pirmininkas

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Peržiūrėti ir patikslinti bendrojo ugdymo programų turinius.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Visus sukuriamus vertinimo modelius pateikti viešam svarstymui ir tik po priimti galutinį sprendimą.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariame
Reikėtų perkvalifikuoti pradinio (o ir priešmokyklinio) ugdymo pedagogus ugdyti metais jaunesnius mokinius;

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame
Nėra parengtų konkrečių ugdymo programų;
Nėra parengtų mokytojų;
Lietuvoje jau sukurtas mokyklų tinklas, jos išgrynintos – pakeitimai įneš chaosą į ugdymo procesą.
Trumpėja dalykinio ugdymo laikas.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Nepritariame
Nėra parengtų konkrečių ugdymo programų;
Lietuvoje jau sukurtas mokyklų tinklas, jos išgrynintos – pakeitimai įneš chaosą į ugdymo procesą.
Trumpėja dalykinio ugdymo laikas.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Siūlome ne daugiau 10%.
Jeigu mokykla savarankiškai suplanuos net 30 % ugdymo turinio, kils problemų mokiniams keičiant mokyklą.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Trūksta šiuolaikinių mokymo priemonių, galimybių jų įsigyti, metodikos, mokymų mokytojams

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Nepritariame mokyklų modeliui 5-4-3;
2. Informatikos pradžiamokslis – nuo 6 metų;
3. Informatikos kursas pradinėse klasėje neperkeliamas ant pradinių klasių mokytojų pečių, bet integruojant dalyką su IT mokytoju;
4. Informatikos kursas turėtų būti ir 7, ir 8 klasėse;
5. Informatikos kursas turėtų būti privalomas 11 ir 12 klasėse.
6. Kitų dalykų integracijai su IT turi būti numatomos pamokos ne informatikos pamokų sąskaita.

1. Lietuvoje jau sukurtas mokyklų tinklas, jos išgrynintos – pakeitimai įneš chaosą į ugdymo procesą.
Trumpėja dalykinio ugdymo laikas.