PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI | R. RUPŠIENĖ

Kaip keisis priešmokyklinio ugdymo vertinimas? Raminta Rupšienė – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintoja – interviu metu pasakoja:

  • Kodėl buvo reikalingi šie pokyčiai?
  • Ką tėvai turėtų žinoti apie vaikų pasiekimus? Kaip tėvus įtraukti į vaiko ugdymo(si) stebėjimo procesą?
  • Ar ne per anksti atsiranda pasiekimų lygių požymiai ir vaikų pasiekimų vertinimas?

Interviu:


Finansuojama iš Europos socialinio fondo