Papildyti penkių kompetencijų raidos aprašai

Išanalizavus gautus pasiūlymus dėl kompetencijų raidos aprašų, į juos atsižvelgta – papildyti komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų raidos aprašai.  

Pasiūlymus dėl kompetencijų raidos aprašų prašyta teikti iki š.m. rugpjūčio 20 d. Esame dėkingi atsiuntusiems pasiūlymus: asociacijai Nacionalinio švietimo NVO tinklas, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių galimybių integravimo skyriui.

Su papildytais kompetencijų raidos aprašais galima susipažinti čia.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo