KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS BP ATNAUJINIMO GAIRIŲ KEITIMUI

Atsižvelgiant į tai, kad į bendrą atnaujinamą ugdymo turinio kontekstą įtraukiamas:  

  • priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimas,
  • inicijuojami vidurinio ugdymo programos pokyčiai,
  • ir atsižvelgiant į švietimo būklės tyrimus, ugdymo mokslų tendencijas, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, į kompetencijų sąrašą įtraukiama skaitmeninė kompetencija,

inicijuojamas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“, atitinkamų punktų pakeitimas ir papildymas.

Su projektu galima susipažinti čia: Gairių keitimo projektas

Siūlymus ir pastabas prašome pateikti iki 2021 m. birželio 7 d. el. p. ugdymas@smm.lt


Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo