KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS BP ATNAUJINIMO GAIRIŲ KEITIMUI

Atsižvelgiant į tai, kad į bendrą atnaujinamą ugdymo turinio kontekstą įtraukiamas:   priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, inicijuojami vidurinio ugdymo programos pokyčiai, ir atsižvelgiant į švietimo būklės tyrimus, ugdymo mokslų tendencijas, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, į kompetencijų sąrašą įtraukiama skaitmeninė kompetencija, inicijuojamas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GEGUŽĖS 18-25 D.)

Sulaukusi naujų pasiūlymų Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimo darbus. Iš viso atnaujinama 31 mokomojo dalyko programa. Jų projektai bus tobulinami toliau, mažėjantis pasiūlymų skaičius rodo, kad programos vis labiau atitinka švietimo bendruomenės poreikius. Plačiau >>>>  Gegužės 28 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną […]

„UTA: KAS VYKSTA?“. DISKUSIJA APIE PILIETIŠKUMO BP

Gegužės 28 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamą vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija skirta Pilietiškumo Bendrosios programos (BP) projekto aptarimui.   Pilietiškumo programos atnaujintojai, nepriklausomi ekspertais bei organizacijų nariai aptars pačius aktualiausius programos projekto aspektus: globalumas ir / ar lokalumas, kuo skiriasi pilietiškumas […]

NŠA pradeda svarstyti pasiūlymus atnaujinamoms mokymosi programoms

Sulaukusi naujų pasiūlymų Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimo darbus. Iš viso atnaujinama 31 mokomojo dalyko programa. Jų projektai bus tobulinami toliau, mažėjantis pasiūlymų skaičius rodo, kad programos vis labiau atitinka švietimo bendruomenės poreikius. „Socialinių partnerių, įvairių sričių specialistų bei kitų suinteresuotų grupių teikiami pastebėjimai padeda programų projektų rengėjams pažvelgti […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GEGUŽĖS 11-18 D.)

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamą informacinį renginį, skirtą susipažinimui su atnaujinamais Sveikatos ir fizinio ugdymo srities pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektais >>>>  Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė toliau darbuojasi ties sėkmingu savivaldybių ir mokyklų atnaujinto turinio įgyvendinimu bei pristato naujas […]

Sveikatos ir fizinio ugdymo srities BP projekto pristatymas

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamą informacinį renginį, skirtą susipažinimui su atnaujinamais Sveikatos ir fizinio ugdymo srities pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektais. Gegužės 21 d. 15:00 bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai:  kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.   Susitikimo programa >>>> Nuoroda į susitikimą >>>> Visų BP projektų pristatymų […]

KAIP SOCIALINIAI PARTNERIAI PADĖTŲ ĮGYVENDINTI ATNAUJINTĄ TURINĮ?

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė toliau darbuojasi ties sėkmingu savivaldybių ir mokyklų atnaujinto turinio įgyvendinimu bei pristato naujas rekomendacijas. Šįkart apie tai, kaip bendradarbiavimas su socialiniais partneriais gali praturtinti ugdymą pagal atnaujintas Bendrąsias programas (BP). Parengtame infografike rasite informaciją, kas ir kaip […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GEGUŽĖS 4-11 D.)

Kviečiame dalyvauti dar šią savaitę Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamuose informaciniuose renginiuose, skirtuose susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Visų įvykusių susitikimų įrašus ir medžiagą rasite čia. Gegužės mėnesio renginių tvarkaraštis  >>>>  NŠA paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, […]

UŽSIENIO KALBOS: KAS KEISTŲSI BENDROSIOSE PROGRAMOSE?

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime kai kuriuos ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie Užsienio kalbų (I-osios bei II-osios) BP! Kalbinių  veiklų skirstymas  Recepcija / Supratimas vyksta, kai kalbos vartotojas apdoroja ir supranta sakytinius, rašytinius ir audiovizualinius tekstus, apima […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GEGUŽĖS 4 D.)

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Visų įvykusių susitikimų įrašus ir medžiagą rasite čia. Gegužės mėnesio renginių tvarkaraštis  >>>>  NŠA bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tęsia susitikimus, skirtus šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktoriams ir pavaduotojams ugdymui aptarti šiuo metu vykstantį Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA). Artimiausias renginys – jau gegužės 5 […]