Kviečiame susipažinti su BP diegimo tyrimo ataskaita

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristato bendrųjų programų (BP) diegimo tyrimo ataskaitą, kurioje pateikiamos rekomendacijos, kaip pasiruošti organizuoti pamokas atnaujinus ugdymo turinį.

Nuo 2021 m. rudens Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime dalyvavo 30 šalies bendrojo ugdymo mokyklų.

Jos su tyrėjų pagalba kūrė priemones, kurios pagelbėtų įvertinti kompetencijų ugdymą mokomųjų dalykų kontekste, pamokos stebėjimo įrankius, kurie leistų vertinti pamokos kokybę.

Taip pat, tyrimo dalyviai Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams pateikia praktinio pobūdžio rekomendacijas, kurias gali pritaikyti įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį, tobulinant pamokos planavimo, organizavimo, vadovavimo pamokai gebėjimus.

Tyrimo ataskaita

Tyrimo rezultatų pristatymas nuotoliniame renginyje UTA: KAS VYKSTA?


Finansuojama iš Europos socialinio fondo