Kęstutis Bakutis (Prezidento Jono Žemaičio gimnazija)

Kęstutis Bakutis
Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Išgryninti mokinių ugdymo kompetencijas.
Kas gali numatyti kokios bus reikalingos kompetencijios ateityje. Jei ruošiams žmogus ateičiai tai turi būti pateikiamos tikslios , apibrėžtos jaunų žmonių ugdymo kompetencijos. Kokią naują kartą mes norime matyti ateityje.
Progamose numatytos ugymui 7 kompetencijos kurios dar turi neribotą skaičių subkompetencijų .
Neiški ir kompetencijų vertinimo , įsivertinimo sistema. Siekiame kažko, ko patys nelabai suprantame.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Mokinys kuris domisi technologijomis turi rengti savo darbų rezultatų, įgytų žinių portfolio
Turi atsirasti mokinio pasiekimų portfolio (projektai, neformalaus ugdymo veikla) kurie vertinami prie brandos darbo (peržiūrėti brandos darbo vertinimo sistemą arba technologijų egzaminio vertinimo sistemą )
Padės tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Steam – ugdymo dalykų integracija : Menų, technologijų , gamtos mokslų , matematikos .
Informacinės technologijos turi tapti jungiamoji pagalbinė priemonė jungianti visas sritis .
Ugdymo programos turi tapti horizontaliai suderintos (pvz. 7kl. Fizika, biologija, chemija, matematika , technologijos)
Įgalins mokinių akademines žinias pritaikyti praktikoje. Lengviau įsisiavins naujas technologijas.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Siūlau į darbo grupes rengiančias atnaujintas technologijų programas įtraukti ir verslo atstovus . Verslas turi būti socialiai atsakingas už pagalbą mokykloms (materialinės ir techninės bazės sukūrimą , medžiagos, įrankiai, darbo priemonės, programos , kompiuterinė įranga)
Prisidės prie naujos karto ugdymo , ir padės mokykloms kokybiškiau organizuoti ugdymo procesą.