7. Kas rengs programas?

Ugdymo turiniui atnaujinti telkiamos mokytojų praktikų ir mokslininkų pajėgos. Rengimą organizuoja, koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra.