10. Kaip bus įsiklausoma į dalykininkų bendruomenių nuomonę?

NŠA komanda periodiškai organizuoja susitikimus, viešąsias konsultacijas su socialiniais partneriais (dalykų asociacijų, savivaldybių, jų švietimo centrų bei skyrių, šalies ministerijų ir kitų institucijų atstovais).