10. Kaip bus įsiklausoma į dalykininkų bendruomenių nuomonę?

NŠA komanda periodiškai organizuoja susitikimus, viešąsias konsultacijas su socialiniais partneriais (dalykų asociacijų, savivaldybių, jų švietimo centrų bei skyrių, šalies ministerijų ir kitų institucijų atstovais). Iš viso įvyko 26 tokio tipo susitikimai.