IEŠKOME PROJEKTO METODININKO

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia prisijungti prie projekto „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ ir tapti metodininku, atsakingu už skaitmenines mokymo priemones.

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti patirties įgyvendinant projektus;
 • turėti patirties koordinuojant skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo procesą;
 • gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sritį;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, būti pareigingas, darbštus, objektyvus, gebėti bendrauti;
 • mokėti vartotojo lygiu dirbti raštinės programų paketu.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • rengia skaitmeninių išteklių kūrimo ar adaptavimo paslaugų pirkimo technines sąlygas;
 • koordinuoja skaitmeninių išteklių išbandymo ir diegimo procesą;
 • moderuoja virtualias mokytojų bendruomenes skaitmeninio turinio diegimo klausimais;
 • konsultuoja paslaugos teikėjus;
 • stebi, kaip laikomasi paslaugos atlikimo terminų ir kaip užtikrinama paslaugų kokybė;
 • nuolat informuoja apie veiklos eigą ir kylančias problemas, siūlo sprendimus;
 • rengia paslaugos priėmimo dokumentus;
 • apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar asmenims.

Jums siūlome:

 • 12 mėnesių terminuotą darbo sutartį;
 • darbą vieno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2

CV siųsti: iki 2021 m. birželio 30 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Kilus klausimams – susisiekite: irena.popieriene@nsa.smm.lt.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt