MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. BIRŽELIS)

Įvyko nuotolinė viešoji konsultacija „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“. Renginyje buvo pristatytas Vilniaus universiteto mokslininkų vykdomas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti integralaus gamtamokslinio ugdymo poveikį mokinių pasiekimams ir tokio ugdymo organizavimo iššūkius bei galimybes, dalijamasi integralų gamtamokslinį ugdymą 5–8 klasėse išbandžiusių mokytojų ir mokyklų vadovų patirtimi, aptariamos atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo programų integralaus įgyvendinimo galimybės bei diskutuojama aktualiais gamtamokslinio […]

ATNAUJINTŲ BP DIEGIMAS IR ĮTRAUKTIS – KĄ REIKIA ŽINOTI?

Veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė parengė rekomendacijas, kuriose pristatoma, kaip svarbu rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas yra veikti drauge dėl kiekvieno mokinio įtraukties.   Infografike aptariama, kaip kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą, politiką ir praktiką visais lygmenimis,  koks turėtų būti atnaujinto ugdymo turinio kelias iki kiekvieno mokinio. Pažymimas savivaldybės (švietimo skyriaus,  švietimo […]

IEŠKOME PROJEKTO METODININKO

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia prisijungti prie projekto „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ ir tapti metodininku, atsakingu už skaitmenines mokymo priemones. Reikalavimai pretendentui: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą; turėti pedagogo kvalifikaciją; turėti patirties įgyvendinant projektus; turėti patirties koordinuojant skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo procesą; gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus; gerai išmanyti Lietuvos […]

VAIKŲ ĮTRAUKTIES PRIEMONĖMS – ARTI MILIJONO EURŲ

Nacionalinė švietimo agentūra skyrė beveik 890 tūkst. eurų programinės įrangos, skirtos ugdyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, sukūrimui bei pritaikymui. Ši veikla numatyta įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. „Siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, norime suteikti daugiau pagalbos mokymo procese naudojant specialiąsias mokymo priemones, […]

Kviečiame į viešąją konsultaciją, skirtą Gamtamokslinio ugdymo BP

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, birželio 10–11 dienomis kviečia gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“. Viešojoje konsultacijoje bus: pristatytas Vilniaus universiteto mokslininkų vykdomas […]