11. Kokie yra BP rengimo terminai?

Projektas prasidėjo 2017 m. rugsėjį, tačiau nuo 2019 m. birželio iki 2019 m. spalio projekto veiklos buvo sustabdytos. Projektas iš naujo startavo 2020 m. sausio mėnesį. Pabaiga – 2022 m. gegužę. Įvardinti šeši mėnesiai yra terminas pirmajam pradinio ir pagrindinio ugdymo programos projektui, tuomet prasidės svarstymas su bendruomene, koregavimas, vėliau išbandymas, pasiekimų lygių rengimas, tikslinimas…

12. Kodėl rengiamas Kompetencijų raidos aprašas? Kokia jo paskirtis? Kas rengs?

2020 m. vasario mėn. NŠA įdarbinta 13-os mokslininkų grupė, kuri iki gegužės pradžios planuoja pateikti Kompetencijų raidos aprašo pirmąjį variantą diskusijai. Apraše bus numatyta, kaip turi būti ugdomos socialinės emocinės bei sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, kultūrinės, pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo kompetencijos skirtingais vaiko raidos etapais. Vadovaujantis kompetencijų aprašais, bus rašomos konkrečių dalykų ugdymo programos visoms klasėms. Dėl mokinių…