12. Kodėl rengiamas Kompetencijų raidos aprašas? Kokia jo paskirtis? Kas rengs?

2020 m. vasario mėn. NŠA įdarbinta 13-os mokslininkų grupė, kuri iki gegužės pradžios planuoja pateikti Kompetencijų raidos aprašo pirmąjį variantą diskusijai. Apraše bus numatyta, kaip turi būti ugdomos socialinės emocinės bei sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, kultūrinės, pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo kompetencijos skirtingais vaiko raidos etapais. Vadovaujantis kompetencijų aprašais, bus rašomos konkrečių dalykų ugdymo programos visoms klasėms. Dėl mokinių […]