12. Kodėl rengiamas Kompetencijų raidos aprašas? Kokia jo paskirtis? Kas rengs?

2020 m. vasario mėn. NŠA įdarbinta 13-os mokslininkų grupė, kuri iki gegužės pradžios planuoja pateikti Kompetencijų raidos aprašo pirmąjį variantą diskusijai. Apraše bus numatyta, kaip turi būti ugdomos socialinės emocinės bei sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, kultūrinės, pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo kompetencijos skirtingais vaiko raidos etapais. Vadovaujantis kompetencijų aprašais, bus rašomos konkrečių dalykų ugdymo programos visoms klasėms.

Dėl mokinių kompetencijų sutarta 2019 metų lapkričio mėn. patvirtintose Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse, numatyta, kad dalykinis turinys yra pagrindas kompetencijoms ugdytis. Suburtos mokslininkų komandos užduotis – aprašyti, kaip mokiniui augant jo elgesyje reiškiasi konkreti kompetencija. Kompetencijų raidos požymiai aprašomi kas dveji metai.Darbo grupę sudaro psichologas, humanitarinių, socialinių, menų, gamtos ir matematikos sričių mokslininkai iš Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Šiaulių, Klaipėdos universitetų. Įsakymą ir rengėjų gyvenimo aprašymus galite matyti Mokykla2030 rubrikoje Dokumentai.