Ateities mokyklos link: pradedama atnaujinti ugdymo turinį

„Lietuva įgyvendino svarbias reformas, kad mokykla atitiktų ateities visuomenės poreikius. Tačiau reikia dar daug ką nuveikti, nes pasaulis labai greitai keičiasi“, – į gegužės 28 d. kūrybinėse dirbtuvėse „Mokykla 2030“ susirinkusius dalyvius kreipėsi Andreasas Schleicheris, EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius, specialusis patarėjas švietimo politikai.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija renginio metu pristatė keturias kryptis, svarbias ugdant šiuolaikišką jauną žmogų: atnaujinti bendrąsias ugdymo programas bei mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, peržiūrėti mokymo priemones ir taikomas ugdymo formas. „Negalime negirdėti keliamų klausimų, ar mokykla parengia dabartiniam gyvenimui, ar mokykloje įgyjame visas žinias ir kompetencijas, kurios reikalingos XXI a.“, – sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Kūrybinėse dirbtuvėse susirinkusiems švietimo bendruomenės nariams pristatyti siūlomi įgyvendinti pokyčiai. „Pateikėme siūlymus, tikrai ne atsakymus. Juos turime rasti visi kartu“, – akcentavo ministrė J. Petrauskienė.

„Į visus pokyčių įgyvendinimo etapus – pasirengimo, kūrimo, išbandymo ir įgyvendinimo – bus aktyviai įtraukiama švietimo bendruomenė ir kitos suinteresuotosios šalys. Su jomis bus tariamasi, renkami pasiūlymai, teikiamas grįžtamasis ryšys – kad pokyčiai būtų kokybiški, daromi laiku ir efektyvūs“, – kviesdamas bendradarbiauti sakė Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

J. Petrauskiene „Mokykla 2030: Ugdymo turinio kaita“
G. Vaidelis „Mokykla 2030: Ugdymo turinio kaitos igyvendinimas“

Rūta Mazgelytė,
viešųjų ryšių specialistė