IKI SAUSIO 31 D. ŠVIETIMO BENDRUOMENĖ TEIKĖ PASIŪLYMUS BEI REKOMENDACIJAS DĖL PRADINIO BEI PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ. PROGRAMŲ ATNAUJINTOJAI, PERŽVELGĘ PASIŪLYMUS IR PROJEKTUS, PATEIKS ATNAUJINTAS PROJEKTŲ VERSIJAS KOVO 31 D.


Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektai >>>>

Pradinio ir pagrindinio ugdymo atnaujinimo susitikimai ir pristatymai >>>>