Svarbiausi savaitės įvykiai (birželio 23-30 d.)

  • Birželio 23 ir 26 d. vyko Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos organizuojamos paskaitos „Žmogaus teisių ugdymas bendrojo ugdymo procese“, skirtos supažindinti ugdymo turinio atnaujintojus su žmogaus teisių bei socialinės nelygybės aktualijomis ir aptarti, kaip tai gali atsispindėti bendrosiose programose.
  • Nuspręsta organizuoti temines diskusijas su mokslininkais ugdymo filosofijos ir kaitos klausimais. Pirmoji diskusija galėtų įvykti jau šią vasarą, o tokios teminės refleksijos galėtų tapti tradicija.
  • Kompetencijų raidos aprašo rengėjai pradėjo konsultacijas su Bendrųjų programų atnaujintojais. Birželio 23 d. įvyko konsultacija su matematikos, birželio 25 d. – su sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų grupėmis. Konsultacijų metu aptariamos išskirtos pasiekimų sritys, apžvelgiami kompetencijų žemėlapiai, atsakoma į atnaujintojams iškilusius klausimus.
  • Nuo trečiadienio (liepos 1 d.) priimamos paraiškos dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“.