Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų projektai

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTAI >>>> BP PROJEKTŲ VERSIJŲ ARCHYVAS >>>> SENESNĖS VERSIJOS: Lapkričio 3 d. BP projektų versijos >>>> Dorinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – Julija Sinicienė, julija.siniciene@nsa.smm.lt) Matematinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – dr. Audronė Rimkevičienė, audrone.rimkeviciene@nsa.smm.lt) Informatikos ugdymas  >>>> (koordinatorius – Povilas Leonavičius, povilas.leonavicius@nsa.smm.lt) Technologinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Eglė Vaivadienė, … Tęskite Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų projektai skaitymą