UŽSIENIO KALBŲ (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Maloniai kviečiame užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir užsienio kalbų mokytojų asociacijų atstovus dalyvauti nuotoliniame užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 16 d. 9.00–10.30 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys.

Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis.

Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu likus 1 val. iki renginio pradžios.

Migla Pinkevičienė

Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Tel. 8 658 18098
El. p. Migla.Pinkeviciene@nsa.smm.lt