UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA) 2020 METAIS: KAS PADARYTA

Kupinais iššūkių tapusiais 2020 metais, projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos bei procesai nesustojo, tad kartu su šalies bei užsienio švietimo ekspertais, mokytojais, mokslininkais, įvairiomis asociacijomis, savivaldybių atstovais bei kitais socialiniais partneriais, pavyko realizuoti planuotus darbus:

  • Parengti Kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašas bei Vaiko raidos aprašas. Su jais susipažinti galite čia >>>>.
  • Parengti pradinio bei pagrindinio ugdymo programų projektai >>>>. Iki ateinančių metų sausio 31 d. švietimo bendruomenė kviečiama teikti pastebėjimus bei pasiūlymus >>>>.
  • Parengtos rekomendacijos atnaujinto turinio diegimui švietimo sistemos savivaldybėse dalyviams. Išskiriami Pasirengimo pokyčiui ugdymo procese etapai, kiekvieno etapo žingsniai bei galimi iššūkiai >>>>.
  • Pradedamas vidurinio ugdymo programų atnaujinimas. Šiuo metu formuojamos atnaujintojų grupės, įvyko konsultacijų ciklas su P. Lambert dėl galimų atnaujinimų >>>>.

Visa informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) bei kitus atliktus projekto darbus ir ateinančių metų planus – nuolat talpinama ir atnaujinama puslapyje MOKYKLA2030.LT. Kviečiame prenumeruoti MOKYKLA2030.LT ir pirmiesiems gauti svarbiausias naujienas >>>>.


Finansuojama iš Europos socialinio fondo