Tamara Januškevič (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Tamara Januškevič
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Bendrosios programos turi būti aiškios ir lakoniškos.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Atidžiai suderinti įvairių dalykų programas.
Būtina peržiūrėti, kad tos pačios temos nebūtų dubliuojamos.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Keisti egzaminų sistemą.
Sukurti ir pasiūlyti mokytojams vieningą, bendrą pažangos vertinimo įrankį.
Nes egzaminas orientuotas į žinias.
Kaip vertinti kompetencijas niekas taip ir nežino.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Pasirinktinai – pagal vaiko išsivystymo lygį.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariam.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

optimaliausias variantas yra 4 (pradinės) + 4 (pagrindinės)+ 4 (gimnazijos)
Nuo 6 metų 1 klasė, 12 klasių baigtų 18-mečiai, tai sutaptų su pilnametyste.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Tarpdisciplininiai ryšiai į ugdymo procesą būtų integruoti organiškai ir pagal poreikį, o ne dar labiau apsunkinant ugdymo procesą.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Mokslo metai turėtų baigtis gegužės 31 dieną visoms klasėms.
O tada prasidėti egzaminų sesiją, nes vidury metų trikdo mokymosi procesą.