SVEIKATOS IR FIZINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Maloniai kviečiame sveikatos ir fizinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos ir kitų suinteresuotų asociacijų atstovus dalyvauti nuotoliniame sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 9 d. 13.30–14.30 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys.

Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Užpildžiusiems registracijos anketą dalyviams prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu likus 1 val. iki renginio pradžios.

Regina Žukienė

Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Tel. 8 658 18 098
El. p. regina.zukiene@nsa.smm.lt

Finansuojama iš Europos socialinio fondo