SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 5 D.)

  • Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) darbų 2020 metais suvestinė >>>>
  • Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ ieško metodininkų (vidurinio ugdymo programų atnaujinimui bei projekto veiklai „Dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu gebantys mokytojai“). Daugiau informacijos apie darbo pasiūlymus >>>>
  • Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas PASIRENGIMO POKYČIUI UGDYMO PROCESE žingsnių infografikas. Jame galėsite rasti patarimus, kaip atnaujintą ugdymo turinį turėtų pasitikti savivaldybių švietimo skyriai, švietimo pagalbos įstaigos bei mokyklų vadovai. Infografikas bei informaciją apie jį >>>>
  • Gruodžio 29 d. įvyko Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos inicijuota gamtamokslinio ugdymo biologijos dalyko pagrindinio ugdymo pakopos Bendrųjų programų (BP) atnaujintojų, biologijos mokytojų, Vilniaus Universiteto atstovų ir kitų suinteresuotų asmenų diskusija dėl pagrindinio ugdymo programos, buvo aptarti skirtingi požiūriai, susitarta dėl pasiūlymų teikimo.
  • Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų (juos rasite čia). Visus pasiūlymus siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo