SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 7-14 D.)

• Tęsiamas Bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymo ciklas mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Įvyko 11 pristatymų: pradinio, gamtamokslinio, sveikatos ir fizinio, matematinio, informatikos, technologinio, meninio ir socialinio ugdymo sričių bei tautinių mažumų gimtųjų kalbų, lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų.

Pristatomi ugdymo srities tikslai, uždaviniai, pasiekimų sritys ir pasiekimai, mokymosi turinio planas. Pristatymus organizuoja Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkai, medžiagą pristatymams rengia Ugdymo turinio skyriaus ir projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio  kūrimas ir diegimas“ metodininkai.

Visą susitikimuose pateiktą medžiagą galite rasti čia.

• Įgyvendinat ESF finansuojamą projektą  „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, šių metų birželio mėnesį savivaldybės dalyvavo atrankoje talkinti ekspertų grupei rengiant „Kriterijus savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“. Paraiškas pateikė dešimt savivaldybių, kurios buvo vertinamos taikant ekspertų grupėje sutartus kriterijus. Darbui projekte pasirinktos Alytaus, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono, Prienų rajono savivaldybės.

Daugiau informacijos >>>>

Finansuojama iš Europos socialinio fondo