SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LAPKRIČIO 3-10 D.)

  • Lapkričio 6 d. įvyko antrasis susitikimas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert, skirtas pasiruošimui atnaujinti vidurinio ugdymo programas.

Susitikimo medžiaga >>>>

  • Virtualioje švietimo parodoje MOKYKLA 2020 – Ugdymo turinio atnaujinimo temų pranešimai! Parodos „Mėlynajame kanale“, lapkričio 20-21 d. galėsite dalyvauti viešosiose konsultacijose, kuriose bus pristatomi Bendrųjų programų atnaujinimo darbai, turinio skaitmeninimo procesai, įvairios naujovės ir kt. Taip pat, EBPO konsultantas Phill Lambert skaitys pranešimą „Kompetencijomis grįstos ugdymo programos: tarptautinės tendencijos ir palankus poveikis Lietuvos švietimui“.

Daugiau informacijos tinklapyje PARODAMOKYKLA.LT

Parodos programa >>>

Registracija >>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo