SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LAPKRIČIO 10-17 D.)

  • Lapkričio 13 d. įvyko ketvirtasis ir paskutinis susitikimas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert, skirtas pasiruošimui atnaujinti vidurinio ugdymo programas.  

Visų susitikimų vaizdo įrašus bei medžiagą rasite čia >>>>

  • 13 d. BP atnaujinimo darbai pristatyti Bendrojo ugdymo tarybai.
  • Pradedamos paieškos į projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 1.1.1 veiklos „Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios medžiagos rengimas“ metodininkų, atnaujinsiančių vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir rengsiančių jų įgyvendinimo rekomendacijas, pozicijas.

Daugiau informacijos >>>>

  • Virtualioje švietimo parodoje MOKYKLA 2020 – Ugdymo turinio atnaujinimo temų pranešimai! Parodos „Mėlynajame kanale“, lapkričio 20-21 d. galėsite dalyvauti viešosiose konsultacijose, kuriose bus pristatomi Bendrųjų programų atnaujinimo darbai, turinio skaitmeninimo procesai, įvairios naujovės ir kt. Taip pat, EBPO konsultantas Phill Lambert skaitys pranešimą „Kompetencijomis grįstos ugdymo programos: tarptautinės tendencijos ir palankus poveikis Lietuvos švietimui“ (lapkričio 20 d. 11:00 val.).

Daugiau informacijos tinklapyje PARODAMOKYKLA.LT

Parodos programa >>>

Registracija >>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo