SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GRUODŽIO 8 – 15 D.)

  • Gruodžio 14 d. paskelbtos naujos atnaujinamų pradinio bei pagrindinio ugdymo programų projektų versijos, jas rasite čia >>>>. Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų. Visus pasiūlymus siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.
  • Kviečiame susipažinti su 2020 m. spalio 29 – lapkričio 13 d. vykusio nuotolinių susitikimų ciklo su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertu dr. Phil Lambert apibendrinimu, kuriame rasite keturių konsultacijų metu pateiktų įžvalgų apie dabartinės vidurinio ugdymo pakopos įgyvendinimą bei galimus kaitos modelius. Straipsnį rasite čia >>>>.
  • Gruodžio 14 d. įvyko nuotolinis susitikimas „Literatūrinis ugdymas mokykloje: kokie kūriniai ugdys mūsų vaikų kultūrinį sąmoningumą?“, kurio metu lietuvių kalbos bei literatūros ekspertai aptarė atnaujinamą pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programą bei jos turinį. Susitikimo įrašas >>>>.
  • Įvyko Užsienio kalbų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų rengimo grupės susitikimas su užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) mokytojų asociacijomis. Susitikime dalyvavo 108 užsienio kalbų mokytojų asociacijų atstovai. Buvo aptarti pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios užsienio kalbų bendrųjų programų projektai, pristatyti programų rengimo grupės surengtos mokytojų apklausos rezultatai, atsakyta į aktualius klausimus.

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo