Skelbiami pirminiai BP projektai

Pradėti skelbti pirmieji atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektai. Nuo gegužės mėnesio besidarbuojantys beveik 100 mokytojų ir mokslininkų pateikia pirminius atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektus. Juose pateikiama dalykų paskirtis, tikslai ir uždaviniai, kompetencijų ugdymas dalykais, pasiekimų sritys ir pasiekimų raida,  mokymosi turinys. Kai kurių programų projektuose aprašytas mokinių pasiekimų … Tęskite Skelbiami pirminiai BP projektai skaitymą