SKELBIAMA MOKYKLŲ, NORINČIŲ IŠBANDYTI ĮRANKĮ MOKINIŲ PAŽANGAI VERTINTI, ATRANKA

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia šalies mokyklas dalyvauti atrankoje skaitmeniniam įrankiui, skirtam mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti, diegti.

Ne mažiau nei 260 atrinktų Lietuvos mokyklų nuo rugsėjo 1 d. pradės diegti ir naudoti Pažangos įrankiu pavadintą skaitmeninę priemonę, galinčią automatiškai vertinti mokinių pažangą, planuoti pagalbą, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą, skatinti mokinių tiriamąją veiklą, kūrybiškumą ir inovatyvumą.

Planuojama, kad skaitmeninis Pažangos vertinimo įrankis turės automatinio vertinimo bei įsivertinimo galimybę, užtikrins mokiniui ir mokytojui momentinį pažangos grįžtamąjį ryšį, automatiškai nustatys mokiniams kylančius sunkumus bei problemas, galės kurti įvairių tipų užduotis, pritaikytas mokymo procesui nuo 1 iki 12 klasės, o taip pat motyvuojančius edukacinius žaidimus, kūrybines užduotis ir kt. Numatoma, kad mokykloms bus pasiūlyta ne dar viena sistema, bet mokyklos naudojamų sistemų papildymas.

Įrankis, kurį išbandys Lietuvos mokyklos, sukurtas ekspertams išanalizavus užsienio šalyse naudojamus skaitmeninius įrankius individualiai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti, mokytojų poreikius bei sąsajų su Lietuvoje kuriamomis ar sukurtomis panašiomis sistemomis galimybes.

Paraiškas dalyvauti NŠA vykdomoje atrankoje kviečiamos teikti visos bendrojo ugdymo mokyklos. Pirmumo teise galės pasinaudoti atitinkančios vieną ar daugiau iš NŠA nurodytų kriterijų – elektroniniu formatu atlieka mokinių pažangos vertinimą bei stebėseną, savo veikloje naudoja virtualią mokymo aplinką ar elektroninį dienyną, turi reikalingą infrastruktūrą (bevielio interneto „Wi-Fi“ tinklas, kompiuterių skaičius vienam mokiniui pagal Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenis), kurių mokytojai aktyviai didina savo skaitmeninę kompetenciją ir kt.

Mokyklos, siekiančios dalyvauti atrankoje, iki 2022 m. kovo 25 d. (imtinai) turi pateikti užpildytą paraiškos formą elektroniniu būdu. Papildomai gali būti sudarytas ir Pažangos įrankio diegime dalyvaujančių mokyklų rezervo sąrašas.