SKELBIAMA ATRANKA DALYVAUTI UŽSIENIO EKSPERTŲ KONSULTACIJOSE APIE ATNAUJINAMĄ UGDYMO TURINĮ

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, organizuos užsienio ekspertų konsultacijų ciklą, susijusį su ugdymo turinio atnaujinimu (UTA) ir atnaujinto turinio įgyvendinimu.

Konsultacijos vyks nuo 2022 m. gegužės mėnesio iki 2023 m. balandžio mėnesio pabaigos nuotoliniu būdu. Susitikimai bus verčiami į lietuvių kalbą.

Planuojama, kad visų temų vyks po 6 konsultacijas, kiekviena – 4 val. trukmės. Konsultacijos bus rengiamos antroje dienos pusėje, jos vyks ir mokinių atostogų metu.

Numatytos konsultacijos šiomis temomis:

  • dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai (planuojamos 2022 m. gegužę – birželį);
  • aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika (planuojamos 2022 m. rugpjūtį – rugsėjį);
  • pasirenkamojo / privalomojo turinio planavimas (planuojamos 2022 m. spalį – lapkritį);
  • skaitmeninių mokymo priemonių taikymas (planuojamos 2022 m. lapkritį – gruodį);
  • kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose (planuojamos 2023 m. sausį – vasarį);
  • tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų dermė (planuojamos 2023 m. vasarį – kovą);
  • gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas (planuojamos 2023 m. kovą – balandį).

Galima pasirinkti dalyvauti visų temų arba atskirų temų (vienos ar kelių) konsultacijose. Svarbu, kad, pasirinkęs temą, dalyvis išklausytų visas šešias jos konsultacijas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pažymėjimai bus išduodami tik tiems dalyviams, kurie dalyvaus ne mažiau kaip keturių temų konsultacijose.

Registracija (vyks iki 2022-05-06) >>>>

Nespėjusiems užsiregistruoti bus sudaryta galimybė klausytis konsultacijų NŠA „YouTube“ paskyroje – bus skelbiami konsultacijų vaizdo įrašai.

Kiekvienos konsultacijos dalyvių skaičius – 300 asmenų. Tikslinės grupės: švietimo darbuotojai, dalyvavę rengiant Kompetencijų aprašą ir atnaujinant Bendrąsias programas ir įgyvendinimo rekomendacijas; Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros metodininkai ir specialistai, susiję su UTA; mokytojai ir mokyklų vadovai, dalyvavę Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos

tyrime; savivaldybių, kurių mokyklose vyko minėtas tyrimas, UTA komandos; kiti švietimo darbuotojai, nepriklausantys išvardytoms tikslinėms grupėms, bet pateikę Lietuvos mokytojų dalykininkų asociacijų ar Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos rekomendacijas.

Prašome, kad asociacijų vadovai laisvos formos rekomendacijas atsiųstų el. paštu rasa.snipiene@nsa.smm.lt.


Finansuojama iš Europos socialinio fondo