PROGRAMŲ PROJEKTŲ PRISTATYMAI MOKYTOJAMS DALYKININKAMS

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Artimiausi renginiai – balandžio 20 d. (Technologi bendroji programa) bei balandžio 22 d. (pradinio ugdymbendrosios programos: lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo srities, meninio ugdymo srities).  

Susitikimų metu bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai:  kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.  

Nuorodos į renginius bei jų programos: 

  • Balandžio 20 d. 15:00 val. Technologijų BP projekto pristatymas (nuoroda >>>> programa >>>>). 
  • Balandžio 22 d. 15:00 val. Pradinio ugdymo turinio (lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo srities, meninio ugdymo srities atnaujinimo pristatymas (nuoroda >>>> programa >>>>. Transliacija NŠA „Facebook“ paskyroje >>>>). 

Taip pat kviečiame teikti savo pasiūlymus bei pastebėjimus dabartinėms bendrųjų programų projektų versijoms. Pasiūlymus galite teikti iki gegužės 15 d. el. pašto adresu mokykla2030@nsa.smm.lt


Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo