Pradedamos konsultacijos dėl vidurinio ugdymo programų atnaujinimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kartu su Nacionaline švietimo agentūra, ruošiantis atnaujinti vidurinio ugdymo programas, svarbu peržiūrėti ir įvertinti vidurinio ugdymo programos sandarą ir apsvarstyti galimus pakeitimus.

Siekiant išsiaiškinti įvairių ekspertų ir interesų grupių pasiūlymus dėl vidurinio ugdymo programos sandaros pokyčių, 2020 m. spalio 29 d. įvyko pirmasis susitikimas iš organizuojamo nuotolinių susitikimų ciklo su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert, kuris konsultuoja programų rengėjus turinio atnaujinimo klausimais.

Išgryninus dalyvių pasiūlymus dėl vidurinio ugdymo pokyčių, ketinama jais remtis atnaujinant teisės aktus, reglamentuojančius vidurinio ugdymo programos sandarą.

Lapkričio mėnesį numatomos dar trys tęstinės dr. Phil Lambert konsultacijos. 

Pirmosios konsultacijos įrašą bei medžiagą galima rasti čia.

Primename, jog atnaujinant ugdymo turinį, jau parengti Kompetencijų raidos ir Vaiko raidos aprašai, o netrukus bus baigti rengti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektai.

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo