PATEIKTA DAUGIAU NEI 100 PASIŪLYMŲ UGDYMO PROGRAMŲ ATNAUJINIMUI

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sulaukė daugiau nei 100 laiškų bei kitų formų pasiūlymų iš įvairių socialinių partnerių bei švietimo bendruomenės dėl Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo.  Pirmieji atnaujinto pradinio ir pagrindinio ugdymo turinio išbandymai mokyklose prasidės jau kitais mokslo metais, todėl programų rengėjai, siekdami kokybiškų rezultatų turinio atnaujinime, pakvietė įvertinti ir pateikti rekomendacijas 2020 metų pabaigoje pristatytiems programų projektams.   Daugiausiai pasiūlymų pateikta lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei gamtamokslinio ugdymo programų projektams. Iš viso atnaujinamos 29 mokomųjų dalykų programos. Numatoma, … Tęskite PATEIKTA DAUGIAU NEI 100 PASIŪLYMŲ UGDYMO PROGRAMŲ ATNAUJINIMUI skaitymą